Poslání služby

Poskytovat pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které sice mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje potřebnou míru podpory a pomoci jiné fyzické osoby, ale do takové míry, která jim umožňuje žít relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti. Přiblížit tak jejich způsob života životu většinové společnosti.

Kapacita služby: 8 osob

Místo poskytování služby: Žatec, Tuchořice

Cíle

Okruh osob

  • Osoby od 19 let věku s lehkou až střední mírou podpory mentálního nebo kombinovaného postižení.
  • Osoby, které nepotřebují nepřetržitou pomoc a podporu, protože zvládají základní péči o svou osobu a domácnost.
  • Službu neposkytujeme osobám imobilním.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. .…/…R/2017 ze dne 2. 8. 2017, a to s účinností od 1.1.2018.