Poslání služby

Poskytovat pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které sice mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje potřebnou míru podpory a pomoci jiné fyzické osoby, ale do takové míry, která jim umožňuje žít relativně samostatný život v běžném prostředí vlastní domácnosti. Přiblížit tak jejich způsob života životu většinové společnosti.

Kapacita služby: 8 osob

Místo poskytování služby: Žatec, Tuchořice

Cíle

Domácí řád

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Protokol sexuality

Zobrazit soubor
Po kliknutí na odkaz bude otevřen příslušný PDF dokument na nové záložce.

Okruh osob

Osoby s mentálním a osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 19 do 65 let věku. Osobám ve věkové kategorii nad 65 let je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 65 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení ještě před dosažením věkové hranice).

  • Osoby od 19 let věku s lehkou až střední mírou podpory mentálního nebo kombinovaného postižení.
  • Osoby, které nepotřebují nepřetržitou pomoc a podporu, protože zvládají základní péči o svou osobu a domácnost.
  • Službu neposkytujeme osobám imobilním.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. .…/…R/2017 ze dne 2. 8. 2017, a to s účinností od 1.1.2018.