Historie

Historie

Obec Tuchořice se nachází 9 km jihovýchodně od Žatce, pod úpatím Markvarecké pahorkatiny, které vévodí pahorek Výrov. Nádherný výhled z tohoto kopce nám nabízí panorama hezké krajiny, hustě osázené zeleným zlatem – chmelem. Tato plodina již dlouhá léta charakterizuje oblast, ve které již 37 let existuje Ústav sociální péče pro mentálně postižené dospělé muže v Tuchořicích. Ústav je umístěn v dominantní budově celého okolí v překrásném zámečku, jenž svoji dnešní podobu dostal v roce 1728. Od té doby samozřejmě prošel řadou vnitřních úprav a změn, svou venkovní podobu si však zachoval.

Dominantní postavení zámečku v Tuchořicích však nespočívá pouze v jeho v jeho vzhledu, ale zejména v tepu života, jenž v jeho zdech prožívá 60 klientů a více než 40 zaměstnanců. Základní myšlenkou ředitele i vedení ústavu je, že „ pohyb je život“. V prostředí, kde průměrný věk klientů činí něco přes 45 let a kde nejstaršímu z nich je 60, toto rčení platí dvojnásobně. V široké škále ošetřovatelské, výchovně vzdělávací, terapeutické a zájmové činnosti má své neodmyslitelné postavení tělovýchova a sport. Od 1. 1. 2012 mění ústav název na Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace.

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna