Historie

Historie

Obec Tuchořice se nachází 9 km jihovýchodně od Žatce, pod úpatím Markvarecké pahorkatiny, které vévodí pahorek Výrov. Nádherný výhled z tohoto kopce nám nabízí panorama hezké krajiny, hustě osázené zeleným zlatem – chmelem. Tato plodina již dlouhá léta charakterizuje oblast, ve které již 52 let existuje Domov pro osoby se zdravotním postižením v Tuchořicích. Domov je umístěn v dominantní budově celého okolí v překrásném zámečku, jenž svoji dnešní podobu dostal v roce 1728. Od té doby samozřejmě prošel řadou vnitřních úprav a změn, svou venkovní podobu si však zachoval.

Dominantní postavení zámečku v Tuchořicích však nespočívá pouze v jeho v jeho vzhledu, ale zejména v tepu života, jenž v jeho zdech prožívá současně 52 klientů a více než 50 zaměstnanců. Základní myšlenkou ředitele i vedení Domova je, že „ pohyb je život“. V prostředí, kde průměrný věk klientů činí něco přes 55 let a kde nejstaršímu z nich je 75, toto rčení platí dvojnásobně. V široké škále ošetřovatelské, výchovně vzdělávací, terapeutické a zájmové činnosti má své neodmyslitelné postavení i sport. V roce 2009 byla zrekonstruována budova v areálu Domova, kterou jsme nazvali Atrium. Zde bydlí klienti v jednotlivých bytech. Od 1. 1. 2012 mění ústav název na Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace. Od roku 2019 došlo k rozšíření o sociální službu Chráněné bydlení, které je poskytováno v Žatci a v Tuchořicích.

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna