Jak si zjednat sociální službu v Domově Tuchořice:

 • Jednáním se zájemcem o službu je pověřen sociální pracovník

  • kontaktovat jej lze osobně, písemně, telefonicky nebo emailem
  • sociální pracovník podá základní informace o všem, co je k jednání o poskytnutí služby potřebné
  • zároveň lze sjednat osobní návštěvu

Po doručení vyplněných formulářů Vás sociální pracovnice vyzve k osobní schůzce přímo v zařízení, kde budou doplněny chybějící informace. V případě uvolnění místa je sjednána návštěva u zájemce v jeho domácím prostředí.

Při vzájemné shodě bude dohodnut termín podepsání smlouvy a nástupu do Domova.

Kliknutím na tlačítko níže otevřete v nové záložce PDF soubor.

Vzorový seznam vybavenosti klienta

Důvody pro odmítnutí sjednání služby podle § 91 odst. 32 Zák. 108 / 2006Sb

 1. Zařízení požadovanou službu neposkytuje.
 2. Zařízení nemá volnou kapacitu.
 3. Zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí pobytové služby:
  • zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • žadatel z důvodu akutní infekce nemoci není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb
  • chování žadatele by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Pokud není uzavřena smlouva z důvodu naplněné kapacity a zájemce o to požádá, zařízení žádost zařadí do „Pořadníku čekatelů“.

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna