Slide

Domov "Bez zámků" Tuchořice

Příspěvkové organizace Více
Bez zámků2023-05-25T15:57:16+02:00
Předmět činnosti organizace domova Bez zámků
Hlavní účel příspěvkové organizace
Úvodní slovo hejtmana Jana Schillera

Poskytujeme služby:

Poskytovat pobytové sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podporu v dosažení co největší míry soběstačnosti tak, aby mohly využít své osobní schopnosti a dovednosti i v prostředí mimo sociální službu.

Poskytovat pobyt osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje potřebnou míru podpory a pomoci jiné fyzické osoby.

Dokument lze doručit prostřednictvím informačního systému datových schránek, zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny, na přenosném technickém nosiči dat.

Prohlédnout galerii

Vítejte na našich stránkách

Rádi bychom Vás zde informovali o veškeré naší práci, o tom, co pro naše uživatele zajišťujeme a co vše jim jsme schopni u nás nabídnout.

Dozvíte se zde ale i o našich nejrůznějších aktivitách, akcích a v neposlední řadě i o úspěších našich uživatelů, kterých dosáhli jak v České republice, tak mnohokrát už i na světové scéně.

Především bychom Vám zde ale rádi dokázali, že i jakýmkoliv způsobem postižený člověk má šanci na hodnotný a spokojený život, bude-li mu v patřičné míře podána pomocná ruka a dokážeme-li mu ukázat tu správnou životní cestu a na té mu být nadále oporou.

Více

Aktuality a události

Všechny články

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna

Jestli máte zájem o naše služby kontaktujte nás nebo si přečtete víc jak o ně požádat.

Podatelna
Přejít nahoru