Jdi na obsah Jdi na menu
 

podporil_uk_logo_vodorovne_modre_cmyk.jpg 

 

 

 

 

DOČASNÁ PRAVIDLA NÁVŠTĚV od 30. 7. 2021

V případě dotazů využijte tato telefonní čísla:

 

Zdravotní úsek 415 73 58 85 - na tomto čísle si domluvíte svou návštěvu

Sociální úsek 415 73 58 86

 

Festival Mental Power Prague Film Festival - tentokrát online:http://www.mentalpower.cz/

 

DOMOV „BEZ ZÁMKŮ“ TUCHOŘICE – VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU

 

Vážený návštěvníku

 

  právě jste zavítal na oficiální informační stránky    

 Domova "Bez zámků" Tuchořice, příspěvkové organizace

 

Rádi bychom Vás zde informovali o veškeré naší práci, o tom, co pro naše uživatele zajišťujeme a co vše jim jsme schopni u nás nabídnout.
Dozvíte se zde ale i o našich nejrůznějších aktivitách, akcích a v neposlední řadě i o úspěších našich uživatelů, kterých dosáhli jak v České republice, tak mnohokrát už i na světové scéně.
Především bychom Vám zde ale rádi dokázali, že i jakýmkoliv způsobem
postižený člověk má šanci na hodnotný a spokojený život, bude-li mu v patřičné míře podána pomocná ruka a dokážeme-li mu ukázat tu správnou životní cestu a na té mu být nadále oporou. 

Vedení Domova Tuchořice  

 

 Předmět činnosti organizace je:

Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Definice poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje   zřizovatel.  

Provádění dalších činností v sociálních službách: výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti  . 

 

  Hlavní účel organizace:

Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.    

   

 

  Úvodní slovo hejtmana

 

Vážení spoluobčané,

 

Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

 

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

jan_schiller_web_1.jpg 

 

 

 

 

 

 LIŠTA.JPG

 

  zamek1.jpg

  

  Hlavní účel organizace:   

 

     Hlavním účelem organizace, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.   

  

 Doplňkové činnosti organizace:
Organizace nevykonává doplňkovou činnost.  

  Principy činnosti:Pro naplňování stanovených cílů v práci s uživateli služeb jsou zaměstnanci Domova uplatňovány základní principy a hodnoty, které jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců vyjadřující pravidla, kterými se zaměstnanci při poskytování služby řídí. Jde zejména o následující principy: 

   středem pozornosti je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy

   základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jeho práv

    podstatou provádění služby je sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců a jejich  týmová spolupráce

 snahou všech zaměstnanců je co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů

  základem kvality prováděné služby je odbornost zaměstnanců a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání

 součástí poskytované služby je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů

ohleduplný, laskavý a vstřícný postoj k uživatelům služby

zachování lidské důstojnosti

Protokol Sexuality 

    Angažovanost Domova:

 Evropské hnutí mentálně postižených 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Asociace ergotherapeutů České republiky

České hnutí speciálních olympiád

Euroregion Krušnohoří

   

 

 
 

 Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Statistiky

Online: 3
Celkem: 1072430
Měsíc: 5786
Den: 197