Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace následující údaje:

  1. I. V roce 2022 nebyla podána žádná žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Žádosti podány telefonicky nebo ústně byly zodpovězeny příslušnými zaměstnanci Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace.
  2. II. V roce 2022 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  3. III. Žádný případ nebyl řešen soudem ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  4. IV. V roce 2022 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  5. V. V roce 2022 nebyla podána stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím na postup zařízení při vyřizování žádosti o informace.
  6. VI. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím je možné získat na internetových stránkách Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace www.bezzamku.cz.

V Tuchořicích dne 1.2.2023 Mgr.Martin Nuhlíček, DiS
ředitel (Domov „Bez zámků“ Tuchořice)