Úřední hodiny

Pondělí 06:30 – 15:00
Úterý 06:30 – 15:00
Středa 06:30 – 15:00
Čtvrtek 06:30 – 15:00
Pátek 06:30 – 15:00

Adresa podatelny

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
Tuchořice 1
439 69

Elektronická adresa
podatelny

Důsledky vad doručených dokumentů na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána podání doručená v listinné podobě (analogová podoba) prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem a osobně. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný (z hlediska úplnosti podání podatelna posuzuje pouze celistvost a nepoškozenost doručované zásilky nikoli úplnost z hlediska obsahu a obsahových náležitostí podání) nebo nečitelný a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro odstranění vad. Nepodaří – li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument se dále nezpracovává.

Dokument v digitální podobě (písemný, zvukový nebo obrazový záznam vytvořený prostředky informační techniky) lze doručit zejména:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny,
  • na přenosném technickém nosiči dat.

Jednou zprávou lze učinit pouze jedno podání. A pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho elektronickými přílohami.

Technické parametry technických nosičů dat:

– přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně.

Podmínky doručování prostřednictvím  e-mailu:

V rámci jednoho podání je možné zaslat obsah o velikosti 20 MB v následujících datových formátech: PDF, DOC, DOCX