Prohlášení o přístupnosti veřejných stránek Domov Bez zámků Tuchořice

Domov Bez zámků Tuchořice, p.o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Toto prohlášení se vztahuje na veřejně přístupné internetové stránky Domov Bez zámků Tuchořice, p.o..

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky Domov Bez zámků Tuchořice, p.o. jsou plně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08).

Nepřístupný obsah

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF lze také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Na webových stránkách se dále nachází dokumenty ve formě obrázků, které byly vytvořeny v minulosti a nelze je nahradit alternativou ve formátu PDF.

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné a představuje nepřiměřenou zátěž. Z těchto důvodů přístupnost internetových stránek není dodatečně upravována ve smyslu ustanovení § 7 zákona o přístupnosti.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.5. 2023.

Vypracování tohoto prohlášení bylo provedeno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, a to konkrétně vlastním posouzením provedeným k tomu pověřenými zaměstnanci Domov Bez zámků Tuchořice, p.o.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Náměty, postřehy či upozornění na problémy s přístupností veřejně přístupných internetových stránek Domov Bez zámků Tuchořice, p.o. je možné zasílat na e-mailovou adresu: tuchorice@bezzamku.cz. Na tuto e-mailovou adresu je možné zasílat rovněž žádosti o poskytnutí těch částí obsahu veřejně přístupných internetových stránek Domov Bez zámků Tuchořice, p.o., které budou případně vyjmuty z přístupnosti.

Postupy pro prosazování práva

V případě nespokojenosti s reakcí Domov Bez zámků Tuchořice, p.o. na námět, postřeh, upozornění či žádost je možné kontaktovat dozorový orgán, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky, a to buď prostřednictvím kontaktů uvedených zde:

https://www.mvcr.cz/kontakty.aspx

nebo na adrese:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz