V Domově „Bez zámků“ Tuchořice byla již zahájena stavba nového objektu. Tímto objektem získá Domov moderní ubytování pro své klienty a také nové prostory pro zaměstnance. Šest nových bytů, včetně kompletního vybavení bude užívat 18 klientů s vyšší mírou podpory. Byty jsou koncipovány jako kuchyň s obývacím pokojem, sociální zařízení a dva pokoje.  V budově vzniknou také volnočasové prostory (RHB místnost, Snoezelen, Tělocvična). Součástí 1. NP je i nová kuchyně s jídelnou. Ve 2. NP vzniknou administrativní prostory. Celým projektem bude docíleno poskytování sociální služby ve vysoké kvalitě a klienti tak budou maximální mírou přiblíženi k běžnému způsobu života.

Pokud jde o financování stavby, bude probíhat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z výzvy č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.“ a dále z prostředků Ústeckého kraje. Celkové předpokládané výdaje projektu „Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu“ činí 107 745 060,99 Kč vč. DPH, z toho 85 % podílu dotace EU ze způsobilých výdajů činí 51 000 000,00 Kč vč. DPH, 5 % podílu dotace ze státního rozpočtu ČR ze způsobilých výdajů činí 3 000 000,00 Kč vč. DPH, povinné spolufinancování 10 % ze způsobilých výdajů činí 6 000 000,00 Kč a financování předpokládaných nezpůsobilých výdajů činí 47 745 060,99 Kč vč. DPH. Podíl Ústeckého kraje zahrnuje povinné spolufinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů.