Dne 19. 6. 2024 pořádáme tradiční sportovní hry nejen pro sportovce z Ústeckého kraje.

Slavnostní zahájení 9 : 00 hod.