Ve středu 21. 6. 2023 proběhly v našem areálu pravidelné sportovní hry. Na soutěže se přihlásilo deset družstev z různých zařízení nejen Ústeckého kraje. My jsme postavili dvě družstva. Další družstva dorazila z Brtníků, Trmic, Staré Olešky, Severní Terasy, Kadaně, Háje u Duchcova, Zavidova a Jesenice.

Po slavnostním zahájení na, kterém sportovce pozdravili Jiří Kulhánek – náměstek hejtmana ÚK, Petra Lafková – vedoucí odboru sociálních věcí ÚK a starostka obce Tuchořice Vladislava Děrková, následoval štafetový běh, který je vzpomínkou na ředitele Pavla Dvorského.

Na soutěžící čekalo 10 disciplín. Např. kuželky, skok, golf, střelba lukem, Bociia atd.. Během soutěží podpořilo sportovce i několik ředitelů z dalších zařízení sociálních služeb Ústeckého kraje.

V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení soutěží, kde všichni účastníci obdrželi balíček a medaili.

Na třetím místě se umístilo družstvo ze Zavidova, druzí byli sportovci z Brtníků a zlato získali účastníci z Háje u Duchcova.

Během celého dne bylo pro účastníky připraveno bohaté občerstvení a čepované nápoje.

Celým dnem provázel již tradičně DJ Karel Fiala.

Chtěli bychom poděkovat všem sportovcům a doprovodům, že dorazili a vytvořili příjemnou atmosféru během celých her.

Velmi děkujeme všem zaměstnancům za přípravu, realizaci a průběh celých her. I jejich zásluho proběhlo vše podle plánu a příprav.

V Tuchořicích se opět soutěžilo, zvítězili účastníci Háje: Sociální péče a Pakt zaměstnanosti: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)