V Domově „Bez zámků“ Tuchořice září vánoční strom.

Adventní nálada již vládne celým Domovem. Rozsvícení stromu se stalo tradiční událostí nejen pro klienty Domova. Tu správnou adventní atmosféru navodili samotní klienti, když vánočním průvodem za zvuků vánočních písní, přivedli pannu Marii, Josefa  i malého Ježíška. S průvodem také přišlo letošní vánoční cukroví, které mohli všichni ochutnat. Podpořit klienty přišly také děti z místní Základní a Mateřské školy a žáci Základní umělecké školy Žatec.

Předvánoční atmosféru doladilo rozsvícení stromu za doprovodu hudby a krásného ohňostroje. Samozřejmě nesměl chybět tradiční horký nápoj.

Všem klientům, zaměstnancům, rodinám našich klientů a opatrovníkům přejeme klidný adventní čas.