Od 1. 1. 2022 rozšířil Domov „Bez zámků“ Tuchořice službu Chráněné bydlení o 6 klientů. Klienti našli domov v místní vile, kde bydlí ve třech patrech. Pět mužů a jedna žena se tak více přiblížili běžnému způsobu života nejen touto změnou bydlení, ale také tím, že jezdí do své práce k různým zaměstnavatelům. Jejich běžný denní program tedy plně odpovídá životnímu stylu každého z nás. Kromě péče o svou osobu je také čeká starost o celý dům a zahradu, která je jeho součástí. Nápomocni jsou zaměstnanci Domova, kteří jsou v této fázi také poradci v běžných denní činnostech a případných překážkách.

Rozšířením této služby došlo zároveň ke snížení kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením na 52 klientů. Tím se zvýší komfort poskytování služby i těmto klientům.

V plánu organizace je snížení kapacity DOZP na 50 klientů a zvýšení kapacity CHB na 10 klientů. Tato cesta začíná již v letošním roce výstavbou nového objektu a následně rekonstrukcí stávajícího. Po těchto úpravách získají klienti bydlení rodinného typu, maximálního soukromí a nový styl života, který bude kopírovat běžný životní standart.