Naši klienti pokřtili svůj nový prostor s ohništěm, který se vytvořili svépomoci se zaměstnanci.

Nejvhodnějším termínem se nám zdál 30 duben a tím spojené pálení čarodějnic. Vzhledem k situaci s ohněm jsme využili k opékání buřtů gril. K buřtům pak dobře pasovaly točené nápoje.

Počasí bylo přinejmenším příjemné a tak klienti  strávili příjemné odpoledne v parku, který poskytuje prostředí na každou příležitost.

 

Děkujeme všem zaměstnancům za přípravu a realizaci nejen ohniště, ale i celého odpoledne.

Klienti domova si užili čarodějnické odpoledne: Sociální péče a Pakt zaměstnanosti: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)