V Domově „Bez zámků“ Tuchořice jsme uspořádali 29. 4. 2022 čarodějnice trochu jinak. Během dopoledne proběhla soutěž v různých i netradičních disciplínách. Pět sportovních družstev, které tvořilo 6 soutěžících, tak například házeli pomlázkou do dálky, běhali slalom s vajíčkem, poznávali předměty po hmatu apod.. Po vyhodnocení soutěží proběhlo vyhlášení výsledků a všichni sportovci obdrželi balíček různých pochutin. Odpoledne se pak všichni přesunuli k ohni, který symbolizoval právě pálení čarodějnic. Tam si všichni opékali špekáčky a  tím celé klání zakončili.

Během celého dne bylo k dispozici další drobné pohoštění, nápoje a diskotéka.

Všichni klienti si tento den velice užili. Děkujeme za přípravu a realizaci všem zaměstnancům.