Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na sportovních hrách

„T U C H O Ř I C E  2 0 2 3 “,

které se budou konat v areálu zámeckého parku Domova „Bez zámků“ Tuchořice ve dne 21. června 2023.

Sportovní hry jsou setkáním osob s mentálním a kombinovaným postižením nejen z Ústeckého kraje. Bude se soutěžit v desetiboji přizpůsobených sportů 6-ti členných družstev.

Program:

do 9,00 – příjezd družstev, prezentace
9,00 – slavnostní nástup a zahájení her
9,30 – štafetový běh „Memoriál Pavla Dvorského“ 6-ti členných družstev
10,15 – dopolední soutěže
12,00 – oběd
13,15 – odpolední soutěže
15,00 – vyhlášení výsledků
Celým sportovním dnem nás bude provázet svou hudbou k tanci a poslechu Dj Karel Fiala