Pravidla návštěv klientů a pracovních návštěv zaměstnanců

od 15. 11. 2021

  • návštěvu klienta, zaměstnance je nutné ohlásit předem telefonicky na tel. 415 735 885
  • u vchodu zámku návštěva zazvoní na sesternu a čeká na příchod sestry ve službě,
  • každá návštěva klienta i zaměstnance musí doložit očkování národním certifikátem nebo doložit nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • sestra dále změří teplotu, nechá vyplnit předložené čestné prohlášení a následně požádá návštěvu k dezinfekci rukou (při zjištění teploty nebo příznak nemoci je návštěva zakázána)
  • návštěva klienta (rodina, opatrovník) proběhne ve venkovních prostorách bez časového omezení (park, pergola a při nepřízni počasí nebo ve školící místnosti po dobu max 30 minut, kam budou doprovozeni sestrou ve službě.
  • do jiných než určených prostor není vstup dovolen
  • všichni návštěvníci jsou povinni nosit respirátor FPP2 v návštěvní místnosti a nezdržovat se s ostatními klienty a zaměstnanci
  • všechny návštěvy se řídí platným předpisem

Děkujeme, že respektováním pravidel, chráníte zdraví našich klientů                         a zaměstnanců!!!

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS

ředitel