Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Standardy kvality sociálních služeb 

Standardy kvality sociálních služeb (dále je Standardy) jsou součástí českých právních předpisů. Znění kriterií Standardů upřesňuje vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách, v platném znění. Standardy jsou závazné pro všechny poskytovatele sociálních služeb jak ve státním sektoru, tak i  v soukromém sektoru.  

Zjednodušeně řečeno jde o definici, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Je to vlastně soubor pravidel a kritérií, jak má taková sociální služba vypadat, jaké jsou její cíle, poslání, k čemu má směřovat, jak tato pravidla a kritéria naplňovat. 

  Standardy jsou pro lepší orientaci rozděleny do 3 základních skupin:  

   1.   procedurální standardy – jsou nejdůležitější, stanovují, jak má poskytování sociálních služeb vypadat. Od přijímání klientů, jejich ochrana práv a svobod, individuální přístup až po stížnostní postupy a pravidla proti střetům zájmů. Do této skupiny standardů patří:

 

o   Standard 1. Cíle a zásady poskytování sociálních služeb - jde o stanovení veřejného závazku a okruhu osob, kterým bude poskytována sociální služba. Je třeba pravidelné vyhodnocování míry naplňování stanovených cílů a zásad. o   Standard 2. Ochrana práv osob - definuje dodržování základních práv  a svobod člověka a v souvislosti s nimi má poskytovatel nastavena vnitřní pravidla.

 

 

o   Standard 3. Jednání se zájemcem o sociální službu - poskytovatel má stanovena pravidla pro jednání se zájemcem o službu tak, aby jednání probíhalo ve formě zájemci srozumitelné.

 

 o   Standard 4. Smlouva o poskytování sociální služby - poskytovatel má zpracována pravidla pro uzavírání smlouvy, která musí být srozumitelná a individuálně nastavená pro uživatele služby.

 o   Standard 5. Individuální plánování průběhu sociální služby - poskytovatel poskytuje službu podle individuálních potřeb, přání a schopností jednotlivých uživatelů a s nimi také službu plánuje prostřednictvím klíčového pracovníka.  

 

o   Standard 6. Dokumentace o poskytování sociální služby - poskytovatel zpracovává o uživatelích informace, které považuje za nezbytné  pro poskytování sociální služby. O způsobu vedení dokumentace má zpracována vnitřní pravidla.

 

 

 

o   Standard 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby - poskytovatel má stanovena pravidla pro podávání stížností na způsob a kvalitu poskytovaných služeb a jejich vyřizování.

 

 

o   Standard 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje - poskytované služby by měly navazovat na další zdroje, aby nedocházelo  k sociálnímu vyloučení uživatelů.  

2.    personální standardy – věnují se personálnímu zajištění sociálních služeb. Kvalita poskytování sociálních služeb je přímo závislá na pracovnících, jejich dovednostech, vlastnostech a vzdělání. Rovněž je důležité vedení a podpora a v neposlední řadě podmínky, které pro práci mají. Do této skupiny standardů patří:

 

o   Standard 9. Personální a organizační zajištění sociální  služby - poskytovatel zajišťuje plnění svého poslání a cílů odpovídající strukturou a množstvím zaměstnanců.

 

o   Standard 10. Profesní rozvoj zaměstnanců - poskytovatel hodnotí zaměstnance a zajišťuje z něho vyplývající osobní a profesní rozvoj pracovníka. 

3.   provozní standardy – definují podmínky pro poskytování sociálních služeb, soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost a zajištění služeb a jejich kvalitu.

 

o   Standard 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby - poskytovatel určuje místo a čas poskytované služby podle jejího druhu a okruhu osob, kterým službu poskytuje. 

 o Standard 12. Informovanost o poskytované sociální službě - souborem informací poskytovatel informuje uživatele, jejich blízké i širokou veřejnost o poskytované službě. 

o Standard 13. Prostředí a podmínky - poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování služby.

o   Standard 14. Nouzové a havarijní situace - poskytovatel písemně definuje nouzové a havarijní situace a postup při jejich řešení. 

o   Standard 15. Zvyšování kvality sociální služby - k zajištění a zvyšování kvality poskytované služby má poskytovatel stanovena vnitřní pravidla pro vyhodnocování poskytované služby. 

Cílem Standardů je tedy celková formalizace ve smyslu ne administrativním, ale smyslu transparentního chodu sociální služby. Proto je důležité, aby sociální služby byly jasně vymezeny, aby byly veřejně známy jejich závazky a aby byla formulována pravidla jejich poskytování. 

 

 
ČERMÁKOVÁ, K., JOHNOVÁ, M. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. Praha: MPSV 2002. Str. 6.
Standardy kvality sociálních služeb, výkladový slovník pro poskytovatele. Praha: MPSV 2008. Str. 6.

 

 
 

 Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Statistiky

Online: 7
Celkem: 1060754
Měsíc: 5843
Den: 244